07 de febrer 2011

ARMES MEDIEVALS: L'ESPASA GENETA

El segle XI va estar ple de successos que van posar en perill la Guerra Santa musulmana en la nostra península. Estava perillant el poder musulmà a Hispània, i l'arribada d'ajuts del Nord d'Àfrica havien de ser reforçats amb homes nous i noves estratègies guerreres.

Els homes nous serien els "zenetes", que després haurien de dir genets, de la tribu barbaresca dels Benimerín, que venien al servei de Mohamed I de Granada. Al segle XIII s'introdueix en el nostre sòl un canvi en la forma de lluitar segons sabem per la Crònica d'Alfonso X, a causa de l'arribada dels zenetes i la nova estratègia seria el complet canvi del concepte de guerrejar, que vindria a introduir grandíssimes variacions en els arnesos de cavall i cavaller. Aquesta nova i important estratègia va ser la forma de lluitar "a la geneta".

El qualificatiu geneta, de significat incert, respon a un tipus d'espasa de producció genuïnament nassarita, introduïda a la península "musulmana" pels Zenetes. Corresponia a un tipus d'espases rectes, de doble tall amb canal fins a la meitat, d'empunyadura d'os i amb pom rodó, d'una sola mà, i els gavilans de forma arrodonida queien cap a la fulla deixant un mínim espai entre si. Però sens dubte, la seva característica més important era el grandiós treball i qualitats dels materials amb què es fabricaven les empunyadures.

Aquestes espases originals d'Al-Andalus, el territori de la Península Ibèrica que va estar sota domini musulmà, van ser en un principi armes de la cavalleria dels zenetes, però a mesura que la fama i tècnica de monta "a la geneta", i del ús d'aquestes armes per tropes "mores" dels regnes "cristians" ibèrics-o per botí de guerra-, van començar a ser emprades pels més prestigiosos nobles i guerrers de la proto Espanya de la Reconquesta, datant-se les seves primeres aparicions documentades no abans del segle XIII, i tancant-se el seu ús i fabricació "cristiana" cap al segle XV, a Toledo.

Tot i que queden pocs exemplars a tot el món, l'espasa geneta tenia dues variants molt ben diferenciades: la d'armes o de guerrejar, gairebé exemptes de decoració, els exemplars no es troben en museus, però sí se'ls fa referència en documents de l'època, i la de "parada" o "oficialia", més luxosa amb tota mena d'ornaments com el damasquinat, el niellat, el daurat, l'esmalt, la filigrana, el repussat, etc .. D'aquestes últimes són els exemplars que podem trobar en els respectius museus com l'Espasa geneta de Boabdil el Noi o la famosa i musulmana Tizona de el Cid, que han servit per catalogar aquestes espases com armes luxosament forjades i abillades dels millors materials de l'època.

Va ser per tant la nova tècnica de guerra de la cavalleria musulmana-adoptada més tard pels regnes cristians-la que va propiciar el desenvolupament de les espases genetes a Al-Andalus (Granada sobretot), més d'acord al tipus de lluita que va revolucionar les guerres de conquesta i reconquesta peninsulars

Aquesta nova forma de combat va venir a canviar el pes que el cavall hauria de suportar durant la lluita reduint el pes de les armes i de les vestimentes de defenses, així com la longitud dels estreps, ja que sobre aquests es desenvolupava la nova tècnica de combat en recolzar sobre ells tots els moviments. El guerrer àrab de la nostra península muntava fins llavors "a la brida", és a dir, amb els estreps llargs i les cames estirades com ho feien els cristians, suportant entre el cavall i el guerrer el pes de les grans rodelles i escuts de ferro, llances d'amples fulles, cuirasses de cota de malla o escates, pesats cascs metàl.lics, i de vegades, llargues i amples espases, el que feia els seus moviments lents i poc eficaços.

El concepte de la guerra va canviar en uns anys, igual que va canviar la indumentària militar. Calia aconseguir moviments ràpids i clara agilitat en la baralla. Els zenetes havien introduït l'estrep curt i havien alleugerit de pes seves defenses fent a la vegada l'espasa més curta i manejable. La tècnica de lluita dels africans acceptada pels hispà-musulmans, va acabar sent acceptada també pels cristians després de la batalla de Sierra Elvira el 1431.

La fabricació de l'espasa geneta va començar a Granada al segle XIII, però hi ha dades que deixen prou clar que aquestes espases van ser també fetes a Toledo. En la batalla de Sierra Elvira a 1431 (tornem a recordar que Granada no es reconquesta fins a 1492, mentre Toledo ho havia estat en 1085), va ser altament reconeguda pels cristians l'eficàcia d'aquesta espasa àrab i la seva manera ràpida d'usar-la.

Des de llavors i fins a finals del mateix segle que va ser organitzada la còpia de l'espasa geneta a Toledo, els espasers cristians havien intentat el canvi de model d'armes per a la guerra, així com els militars van intentar el canvi o la còpia de tàctiques en la baralla . Mentre aquests últims feien els seus canvis, els armers s'anaven acostant al model de l'espasa àrab copiant les seves característiques, que descriu Ferrandis Torres de la manera següent: "Les espases consten de puny molt curt que a penes permetien recolzar la mà per consolidar el cop; pom esfèric, de vegades aplatat, i gavilans de braços caiguts acabats generalment en caps d'animals ".

I forjant aquestes còpies van aconseguir el que es va anomenar "l'espasa de transició". Aquesta espasa de transició es barreja i es confon amb l'espasa que precedeix la de "creu" o la de "llaç" a la primera meitat del segle XV, a la qual també podria anomenar "espasa de patilles" amb els quals es protegia el dit índex del guerrer dels cops de l'espasa enemiga, quan aquest dit es passava per sota de la creu per a subjectar millor l'arma. Aquestes espases presenten les mateixes característiques generals entre si i s'ajusten a les descrites per Ferrandis Torres: puny curt per a una sola mà; pom esfèric i pesat per servir de balancí i fer còmode el seu maneig; full forta de dos talls, i gavilans caiguts.

Però ja al segle XV, i mentre Granada està encara en poder musulmà, comencen a aparèixer entre els cristians espases genetes, que si no eren botins de guerra, eren de les fetes a Toledo després d'iniciada la còpia del model granadí.

ARMES MEDIEVALS: LA SIMITARRA

Archivo:Talwar Hindú SXVII.jpgLa veu simitarra sembla venir de la derivació italiana "scimitarra" del shamsir persa, i serveix a occident per referir-se a qualsevol sabre corb musulmà o oriental. Per això, dins el terme simitarra,-que en si mateix no és una arma concreta-, entrarien les següents armes:

Simitarra del segle XVII, provinent de l'Índia.
Shamsir: si és d'origen persa.
Kiliç: si és d'origen otomà.
Saif: si és d'origen àrab.
Talwar: si és d'origen indi.
Nimcha: si és d'origen magribí.
Etc ..

Per tant, en ser armes que es diferencien escassament unes de les altres, però que fet i fet difereixen, el terme simitarra és una veu genèrica per a totes.

La simitarra és una arma refinada, fina i lleugera. És decididament tallant, amb un sol tall i una empunyadura protectora. El seu origen el solem trobar a Pèrsia, tot i que va ser utilitzada també a l'Índia durant els segles XIII i XIV. Sens dubte, la seva llarga i corbada fulla estava dissenyada per escombrar amb estocades als enemics, així com per apunyalar profundament. La particularitat de que sigui corba serveix perquè l'atacar a cavall el full no s'incrusti a l'oponent. En ser corba el que s'aconsegueix és que el full tall però segueixi la seva trajectòria.
Els àrabs van preferir la simitarra a l'espasa recta, i el sol fet d'evocar el seu nom ens transporta immediatament al record d'aquestes lluites entre templers i sarraïns, però també solem associar-la a fascinants personatges com Sandokan o Simbad el marí, els quals, amb seva sorprenent maneig d'aquesta arma, aconseguien el respecte dels seus adversaris.
Però un altre gran personatge que està indissolublement unit a aquesta arma va ser Saladí, sultà d'Egipte, Síria, Aràbia i Mesopotàmia, durant la Tercera Croada, que va tenir lloc entre 1187 i 1192. I grans són les proeses que es narren d'ell:

“Van ser aquests savis que van narrar al rei Abdalmalek ben-Merwan que, quan Ricard Cor de Lleó es va trobar en les croades amb l'immens Saladí, el rei cristià va creure necessari exalçar les virtuts de la seva espasa.
Per demostrar la força de la seva pesadíssima espasada, va tallar una barra de ferro.
En resposta, Saladino va prendre un coixí de seda i el va partir en dos amb la seva simitarra sense un mínim esforç, al grau que el coixí va semblar obrir-se per si mateix.
Els croats no podien creure als seus ulls i van sospitar que es tractava d'un truc. Saladí llavors va llançar un vel a l'aire i amb la seva arma el va estripar.
Era aquesta una làmina corba i prima que brillava, no com les espases dels francs, sinó amb un color blavós marcat per una miríada de línies corbes distribuïdes a l'atzar.
Els europeus van comprovar llavors que aquestes eren, precisament, les característiques, oh gran senyor!, De totes les làmines usades en l'Islam en temps de Saladí."

De la mateixa manera que l'espasa era l'esperit de la cavalleria i de l'ésser cavaller en occident, en orient la simitarra era l'arma beneïda de l'Islam, ja que era l'arma d'Al · là Així doncs, la simitarra no és que fos l'única arma de les tropes musulmanes o orientals, sinó que era un símbol. De fet, les famoses genetes ibèriques de la Conquesta eren de fulles de doble tall recte "

Les fulles, insistien els savis al voltant del rei Abdalmalek ben-Merwan, eren excepcionalment forts si les hi doblava; també eren prou dures com per conservar el tall, és a dir, que podien absorbir els cops en el combat sense trencar-se. Les seves virtuts mecàniques, així com les seves precioses marques ondulades en la superfície, es devien al material amb que estaven fetes: l'acer de Damasc.

Així, en temps dels croats, les espases de Damasc es van convertir en llegendàries. Durant segles van ser fascinació i frustració dels ferrers de part d'Europa occidental, que van tractar en va de reproduir-les. Mai van creure que tant la seva força com la seva bellesa provenien de l'alt contingut en carboni, que en les espases de Damasc estava entre 1,5 i 2,0 per cent. Així, en afegir carboni al ferro reduït, el resultat era el d'un material més dur.

L'acer, perquè això és el ferro amb carboni, es preparava a l'Índia, on se li anomenava pasta. Es venia en forma de lingots o de cercles de la mida d'una medalla gran. Es creu que les millors fulles es van forjar a Pèrsia a partir d'aquestes pastes, per fer també escuts o armadures. Encara que l'acer de Damasc es coneixia a tot l'Islam, també es coneixia en la Rússia medieval, on se l'anomenava bulat i a Espanya (que van ser portats pels moros), on es van fer famoses les espases forjades en les acereries de Toledo.

.

05 de febrer 2011

ARMAS MEDIEVALES: LA ESPADA BASTARDA

La espada bastarda, o espada de mano y media, es un nombre genérico que se utiliza para denominar muchas variedades de espadas europeas de hoja larga y recta, que pueden ser blandidas a media mano (emplear la siniestra para asir la hoja en su primer tercio, o como apoyo de la diestra en la empuñadura) o a dos manos. Una espada bastarda no era un tipo específico de espada, sino un arma desarrollada a partir de las espadas a una mano que apareció en prácticamente toda Europa occidental a finales del siglo XIII y que siguió en uso hasta bien entrado el siglo XVI. Es esencialmente una espada normal cuya empuñadura modificada para asirse con dos manos acabó popularizándose hasta el punto de que 9 de cada 10 espadas fabricadas en la época tenían la empuñadura así. Pero el hecho de que las espadas de esa época comenzaron a ganar longitud influyó en el razonamiento de que eran espadas a medio camino entre las alto medievales de empuñadura corta y los grandes espadones. Además, su hoja tendería poco a poco a fabricarse más fina y estilizada, usando la misma masa casi que su predecesora, pues no es más que una espada medieval mejor preparada para la esgrima y los mandoblazos.

Espada bastarda es un término del castellano moderno empleado en lugar de montante o espada larga. En francés, por el contrario, hacía referencia a las espadas que tenían la empuñadura de mano y media, pero no está claro si por estar entre la empuñadura de a una o a dos manos, o porque quienes la utilizaron lo hicieron cuando (y por el uso de las armaduras de punta en blanco), los plebeyos y mercenarios, e incluso los nobles, desdeñaron los blasones y heráldica por no portar ya escudos que no protegían más que sus armaduras. Por ello la aristocracia francesa empleó el término bastardo o bastarda para referencias a las armas y gentes del final de su gloriosa caballería feudal.

En inglés también se toma el término del francés, pero la forma preferida en este idioma es "Hand and a half sword" (espada de mano y media). Según el historiador Oakshott, las empuñaduras eran la característica principal de estas armas, no su tamaño total, lo que implica que fue más una moda debido al estilo de esgrima -se prefería no utilizar escudo- de esa época.

Algunas espadas bastardas y todas las espadas largas (del alemán "langschwert") eran armas de mano y media a dos manos, y no de una sola mano. Por tanto, las espada bastardas consideradas grandes corresponderían a las longsword de fin del medievo y principios del Renacimiento, y eran por tanto usadas a dos manos (el término mano y media es empleado para armas cuyo estilo y uso obligaban a emplear ambas manos de diversas maneras -pocas acciones se realizaban a una sola mano con estas espadas, y las suelen llamar "soltar" la espada-, lo que ratifica que no se usara a una o dos indistintamente).

Una espada bastarda, en cuanto a su peso, está bien balanceada, siendo lo suficientemente pesada como para desmontar a un jinete, pero permitiendo el manejo y la velocidad que se requieren en un campo de batalla. Al mismo tiempo, su longitud y peso la vuelven tan efectiva como un mandoble a la hora de romper formaciones de piqueros (que era el propósito original de los espadones).
Recibe su nombre por ser una hibridación de las dos espadas anteriormente mencionadas.
La versatilidad de esta espada, que podía ser empleada como una maza, como una lanza y como un hacha, logró que fuera ampliamente utilizada casi hasta el renacimiento cuando fue desplazada por el rapier o espada ropera.
La técnica empleada constaba de posiciones básicas como el gato, la dama, el rey y caballero, entre otras, además de ataques con el pomo y la guarda.
ARMAS MEDIEVALES: LA ESPADA LARGA O DE MANO Y MEDIA

La espada larga, del inglés longsword, también llamada en la península montante y en ocasiones 'espada de guerra', 'espada de mano y media' e incluso espada bastarda, es una espada europea de hoja larga, recta y doble filo, más estrecha y con cruz más amplia que la espada medieval, y con empuñadura para dos manos (o mano y media), que se usó profusamente entre los siglos XIV a XVI.

Su característica más importante fue, además de su longitud, su forma de blandirla. Estas armas se empleaban exclusivamente a dos manos, y dado que su empuñadura era de "a mano y media", ciertas, pocas, de sus formas de blandirlas podían hacerse a una mano.
La espada larga o montante, recoge en su familia a varios tipos de espadas de hoja larga de uso principal a ambas manos entre las que se encuentran las antes citadas "pero" que no engloban las grandes armas de filo a dos manos de la época y posteriores como son el mandoble-espadón, claymore y demás armas tradicionalmente llamadas "a dos manos". Esto es debido a su tamaño intermedio entre las familias de armas blancas a una mano y a dos, y a su forma y escuelas de esgrimirlas.

En el caso español, el montante (arma de doble filo a dos manos y de grandes gavilanes), es el término correcto y más técnico de llamar a la espada larga, y es genérico para las espadas usadas a ambas manos de todas las épocas. Ciertos especialistas sólo usan el término para tipos de espadas no tan grandes como los espadones suizos y alemanes.

Las espadas largas o montantes son un desarrollo natural desde las llamadas espadas medievales europeas -derivadas de las espadas nórdicas- las cuales eran blandidas a una sola mano, más anchas sobre todo en su primer tercio y con cruz más corta. Fueron, como muchas veces a lo largo de la historia, las armas defensivas (ej. armaduras) las que influyeron en el desarrollo de armas más capaces de superar tales defensas. Por ello, la espada clásica de caballero altomedieval comienza a estilizarse y alargarse, incluso haciéndose más puntiaguda para así conseguir mayor capacidad de daño y/o versatibilidad. Uno de estos desarrollos, el que nos ocupa, es el de la espada larga.

Aunque, como en muchas ocasiones, un arma o restos arqueológicos de ellas aparezcan muchos años o lustros antes de las fechas que dan los historiadores como dados para esas armas, es su uso extendido y su generalización el que nos da las fechas durante las que perduró. Por ello estos tipos de espadas, más largas que sus antecesoras, se dice que comenzaron a emplearse allá por el siglo XIII o XIV, y dejaron de estar en "gracia" en el siglo XVII.

La espada larga solía medir entre los 90 cm y 120 cm de hoja (ver datos de medidas de la Colección Wallace), lo cual, al añadir las largas empuñaduras, hacía que este tipo de espadas pasaran normalmente de 110 cm y llegaran hasta los 130 y 140 de algunos ejemplares muy grandes, y su peso solía exceder el kilo y medio. Su hoja de doble filo fue evolucionando a lo largo de los años de su exclusivo uso cortante al de casi exclusivo uso punzante cuando comenzaron a aparecer las armaduras blancas (las completas de placas de acero). Por ello pasó de tener una hoja recta y estilizada a otra con hoja romboidal y muy afilada en la punta, a la que catalogan de forma diferente, llamándolas estoque. Su guarda, gavilanes y demás partes de la empuñadura también evolucionan para poco a poco permitir un mejor uso como arma casi exclusiva de punzada.

ARMAS MEDIEVALES: LA ESPADA CLAYMORE

Medieval Scottish Claymore Sword 53"Una claymore (gran espada en acepción británica) es un tipo de espada escocesa cuyo uso precisaba de las dos manos para ser blandida (montante o espadón), afilada por las dos vertientes de la hoja, poseedora de una empuñadura de gran longitud (al menos un cuarto del total del arma), que permitía al usuario sustentarla sin necesidad de forzar las maniobras, ni de asirla por la base de la hoja.

Este mandoble se caracterizaba, por encima de otros detalles, por consistir su guarnición en un arriaz avanzado sobre la hoja, constituido por dos brazos simétricos rematados en volutas ornamentales (con frecuencia en un trébol de cuatro hojas) que forman un vértice triangular diseñado, configurando un potente gavilán que posibilitaba a los que las esgrimían, y que no podían protegerse con un escudo, realizar acciones de detención del arma oponente.

La claymore a dos manos era una espada de grandes dimensiones utilizados a finales de la época medieval y períodos de la Edad Moderna.
Las claymore superaban con facilidad los cuatro pies de longitud (el metro y veinte centímetros) sobrepasando 1,5 Kg de peso, siendo utilizadas y desarrolladas por los highlanders escoceses, a partir de modelos de espada de menor longitud, a las que se les realizaron modificaciones que las adaptasen al uso a doble mano, y finalmente adquiriendo los citados atributos que las hacían óptimas para bloquear los golpes de los enemigos.

En el siglo XIII estas espadas eran blandidas por los clanes escoceses en las constantes luchas fronterizas contra los ingleses entre el 1400 a 1700.

La última batalla conocida en la que se utilizaron las claymore en considerable cantidad en un número significativo fue la Batalla de Killiecrankie en 1689

El promedio del claymore  corrió alrededor de 140 cm (55 pulgadas) de longitud total, con una de 33 cm (13 pulgadas) de agarre, de 107 cm (42 pulg), y un peso de aproximadamente 5,5 libras (2,5 kg). En última instancia, el espadas largas generalmente descienden de "grandes espadas" de la parte alta y media de la época medieval, como subtipo XIII bis, con la tipología de Oakeshott.

No debemos confundir estas espadas con el arma que el famoso William Wallace usaba en el combate, ya que en este caso se trataba de una tipología distinta a las claymore, más livianas, siendo la del héroe, en realidad, una Gran espada de batalla cuya dimensión exacta llegaba a 1,67 metros, debido a que estos mandobles de corte germánico solían igualar la estatura de su dueño.

Bastante uniforme en estilo, la espada se creó con una rueda de pomo a menudo cubierta por una tuerca en forma de media luna y un guardia con, por debajo de pendiente que termina en los brazos rectos cuadrifolios y langets corriendo por el centro de la hoja de la guardia.

Otro estilo común de Claymore a dos manos, aunque menos conocida, fue la "concha de almeja empuñadura" Claymore. Tenía una guardia que consistía en dos brazos curvados hacia abajo y dos grandes, redondos, platos cóncavos que protegía el grip. Fue nombrado así porque la guardia redonda se parecía a una almeja abierta.


04 de febrer 2011

ARMAS MEDIEVALES: EL ALFANJE

Alfanje es un término castellano que proviene del árabe hispánico al-janyar, que significa 'el puñal', y designa una espada de hoja ancha y curva, con filo en un sólo lado (o contrafilo en su último tercio) que durante la Edad Media y hasta el Renacimiento se empleó en la Península Ibérica, buena parte del Mediterráneo y sobre todo en Italia. En castellano vulgar antiguo también se le conocía como "terciado".

El principal problema del término "alfanje" es el de definir correctamente a qué se refería realmente. En primer lugar su definición se refiere a un tipo de sable corto de ascendencia musulmano-oriental que se adoptó y modificó tanto en la península como en otras zonas cristianas del mediterráneo. También es el término que engloba a todas las armas de hoja curva, de un solo filo: desde alfanje a falchion, fauchar, bracamarte, messer, storta (todos europeos), hasta los Kiliç turcos, los talwar indios, los saif árabes, etc. Por último también se refiere, en España a cualquier arma de tajo corvada de cualquier época, como los términos emparentados de alfanjón, alfanjonazo y alfanjete, terciado o chafarote.

En su primera acepción, es en cierto modo una evolución derivada de las armas tipo sable chinas, mongolas, turcas y musulmanas, a las que se le añadió características tradicionales de las grandes hojas de tajo medievales. Por consiguiente el alfanje no es un falchion centroeuropeo ni tampoco un sable musulmán típico de Oriente Próximo, sino parte de ambos. Más corto que los sables orientales, más pesado que ellos, con un característico contrafilo que bien podría ser heredado de los longsax, cuytelos o falchion, y que tienen, como característica generalizada, los gavilanes en forma de "S" que también usan los bracamarte, messer y algunos falchion tardíos. Este tipo de alfanjes se puso de moda en grandes ciudades-estado italianas como Venecia, y de allí se exportó sus refinados acabados (ver ilustración). En un poema renacentista se afirma:

"No quise decir alfanje,
porque si alfanje nombrára
sin decir lo Damasquino,
los alfanjes se enojáran"

Alfanje sirve también para referirse a cualquier arma de tajo de hoja curvada en al menos uno de los lados, de un solo filo; desde un "storta" italiano (que es como se denominan en Italia los "alfanjes renacentistas" y no falcione, que son armas enastadas), a un Messer o Langmesser germano, al falchion inglés, al fauchar y faussar francés, etc. Pero todos ellos con la característica principal de que son armas anchas y poderosas, separándose así de la familia de los sables. En el Quijote se afirma:

"-Vos sois quien la necesita», respondió el manchego, y abrió la batalla con un tajo tan desmedido, que si el arma fuera un alfanje, allí quedara el portugués para la huesa"

También se puede referir además al término que a partir de la palabra raíz árabe-hispana al-janyar pasó a denominar "toda" arma de filo a una mano, no enastada y curva. La RAE en ediciones de otros siglos da como entrada desde alfanje, a alfanjón y alfanjonazo, hasta alfanjete, por lo que parece ser había varios formas para los distintos tamaños de las armas corvas de la época.

En la entrada castellana en el diccionario de la RAE de Autoridades de 1927 de alfanje no aclara la diferencia al confundir creencia popular actual de que son falchion europeos con la opinión la generalizada de los especialistas de que son sables de origen turco, pues de sus primeras acepciones a las últimas se pasa de espada ancha y corva, a sable corto y corvo. Por otro lado, hay fuentes como la de una reseña histórica italiana la cual relaciona los alfanges (arcaísmo de alfanje) ibéricos con las hojas largas y curvas orientales (talwar o kiliç), dando a entender que las armas curvas españolas de un solo filo de la Edad Media y Renacimiento tenían más ascendencia oriental que germana.

Es pues, que el término alfanje era el término empleado en tiempos medievales ibéricos para referirse a las armas curvas moriscas más anchas y cortas que las cimitarras, y además, también se refería -en época cervantina- a las hojas de filo curvo de origen turco-oriental (damasquino), las derivadas directamente de los talwar indios, o shamsir persas, o los kiliç turcos.
Con lo cual, el falchion europeo -al menos en sus orígenes-, "no sería un alfanje", pues un falchion estaría más bien cerca del cuytelo castellano -que bien aparece en las cántigas de Alfonso X-, del colltel aragonés por sus tremendos tajos (ambos dos son términos que se referían a hojas derivadas de los Sax y Scramasax europeos), siendo en la actualidad el término bracamarte el más aceptado como traducción de falchion, aunque a las armas a las que se debiera referirse con el término bracamarte se les cataloga la mayoría de veces en los museos españoles como sables y alfanjes, lo que lleva a confusión.

Así pues, el Alfanje, quedaría como arma de un solo filo (o con contrafilo en su último tercio) y a una mano, curva -al menos en su último tercio, más ancha que la cimitarra tendiendo a ensancharse en el tercio fuerte de la hoja, justo en el punto de persecución donde golpea y, muy cercano a la punta, ligeramente más corta en su acepción castellana que, por ejemplo, una espada medieval, una cimitarra o un talwar, algunas veces acanalada, y que era usada para tajos. Por tanto en España fue:

- El arma derivada de la que fue introducida por los moríscos en la conquista musulmana de la península, corta, ancha, corva y de un solo filo.

- El término para referirse en la península a cualquir arma de las familias de los falchion y sables turco-orientales con sus derivados de siglos posteriores: como el yatagán y kiliç turcos, los dussack y messer alemanes, los storta italianos, los bracamartes hispanos, los fauchar franceses, los Dao chinos, etc.

ARMAS MEDIEVALES: EL FALCHION

El falchion es una espada (de Fauchon francés antiguo, en última instancia de la hoz del latín "hoz") de una mano con un solo filo de origen europeo, cuyo diseño es una reminiscencia de la cimitarra persa. El arma combinó el peso y la potencia de un hacha con la versatilidad de una espada.

Hay diferentes formas de falchion desde el siglo XI hasta e incluyendo el siglo XVI. En algunas versiones de la espada se ve más bien como la scramasax vikinga y más tarde el sable, y, en algunas versiones de la forma es irregular o como un machete con una cruceta o guardia. Mientras algunos proponen que los encuentros con la shamshir Islámica inspirado su creación, estas "cimitarras" de Persia no se desarrollaron hasta mucho tiempo después de la espada. Lo más probable es que se desarrolló a partir de los agricultores y cuchillos de carnicero del tipo Seax o en la manera de los grandes Messer. La forma concentra más peso cerca del final, por lo que es más eficaz para cortar las huelgas como un hacha o cuchillo.

Los diseños de hoja del falchion variaron ampliamente en todo el continente a través de los siglos. Casi siempre presenta un solo borde con una ligera curva en la hoja hacia el punto en el extremo y la mayoría tiene también con una guardia en la empuñadura que lo aemeja a una espada larga. A diferencia de las espadas de doble filo de Europa, pocos espadas reales de este tipo han sobrevivido hasta la actualidad ya que avtualmente se conocen menos de una docena de ejemplares.

Se pueden identificar básicamente dos tipos:

Falchion cuchillo: en forma muy parecida a un gran cuchillo de carnicero, o machete de hoja grande.

Falchion lobulado: por su parte redondeada y saliente. La mayoría de las representaciones en el arte reflejan un diseño similar a la de la großes Messer. Este estilo de hoja puede haber sido influenciado por los sables turco-mongoles que habían llegado a las fronteras de Europa en el siglo XIII. Este tipo de espada sigue en uso en el siglo XVI.

A veces se presume que estas espadas tenían una calidad inferior a la media y la situación de los más largos, las espadas más caro. También es posible que algunos falchiones fueron utilizados como herramientas entre guerras y peleas, ya que eran piezas muy prácticas de las tropas. Se piensa comúnmente que halcones eran principalmente [de un campesino de armas, pero el arma es comúnmente se muestra en las ilustraciones de combate entre caballeros montados.

Falchion Cosme de Medici
Algunos falchiones más tarde se adornaron màs y fueron utilizados por la nobleza. En particular, hay una falchion muy finamente labrado y bañado en oro de la década de 1560 en la Colección Wallace. Esta arma está grabado con el escudo de armas personal de Cosme de Médicis, duque de Florencia.

Un número de armas superficialmente similar al falchion existía en Europa Occidental, incluida la suspensión de Messer, y el sable.

03 de febrer 2011

ARMAS MEDIEVALES: EL BRACAMARTE

El bracamante o bracamarte fue una espada, empleada en la Edad Media, de un solo filo y curvada en la parte superior, cerca de la punta. En inglés, falchion (falcatas), utilizadas en el reino castellano-leonés en la Edad Media. Falcione es en italiano. En castellano antiguo recibía el nombre de cuytelo, o sea, "cuchillo", simplemente.

El término Bracamarte proviene del francés braquemart, el cual aparece a mediados del siglo XV como traducción directa de la voz alemana messer ("cuchillo grande"). En origen, el término proviene del holandés flamenco (breecme), que hacía referencia a grandes cuchillos de tajo. Por tanto, la voz bracamarte es la traducción directa del alemán "messer", la cual se usaba para referirse a la familia de los falchion centroeuropeos. Es por esto que bracamarte es la traducción más idónea para el popular término inglés falchion, aunque en España se empleó también —y en mayor número— alfanje y terciado para estas armas anchas.

El bracamarte es un arma con hoja de un solo filo, cuyo lomo (la parte opuesta al filo principal de una hoja) presentaba muchas veces contrafilo en su último tercio, de hoja algo encorvada y ancha a medida que se aproximaba hacia su punta, o bien que su hoja se ensanchaba hacia el último tercio, acabando el filo y lomo angostamente. Presentaban gavilanes en forma de cruz en sus primeras formas medievales, pasando a usar gavilanes en forma de "S" a medida que se acercan al Renacimiento, sobre todo en sus variantes italianas y alemanas.

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting siteEl bracamarte (falchion en inglés) - según especialistas e historiadores- es un desarrollo natural de las grandes hojas de corte, como el seax o scramaseax europeos, que no eran más que grandes cuchillos sin guarda que se utilizaron en Europa desde la antigüedad. Pero en sus primeras apariciones, siglos XII a XIII, junto al bracamarte aparecieron grandes y anchas armas blancas con multitud de formas o intenciones similares como la badelaire, el faussar, faussal, sin contar con la grandísima familia de los sables chinos Dao y sus variantes asiáticas -que aparecieron antes de nuestra era cristiana-, etc.

En España parece ser que estas grandes hojas de las que derivó el bracamarte, recibieron el nombre de cuytelo o coltell y fueron bien empleadas en Castilla y Aragón en la Alta Edad Media. Pero no está muy claro que se las llamara bracamarte antes del siglo XV o siglo XVI. Por ello parece ser que el término genérico español para toda arma con cierta curva y ancha —alfanje— sería el de mayor uso o el usado por el vulgo para referirse a estas espadas.

Parece que fue un arma utilizada asimismo en los reinos peninsulares y aparece representada en varias ocasiones en las Cantigas de Alfonso X, en manos de cristianos no pertenecientes a la nobleza, aunque también se puede observar que en algunos tratados ingleses aparecen guerreros bastante bien protegidos portando dicha arma. Hay quien piensa que la falcata no es exactamente lo mismo que la falcata ibérica. Esta última es ligeramente curva frente a un lomo recto, mientras que la falchion inglesa es de un solo filo, al igual que el bracamonte o falcata, mas tiene una hoja recta.

Al parecer no está relacionado con las armas orientales, no es exactamente un alfanje ni una cimitarra, aunque se le parece. Quizá su antecedente directo son los sax nórdicos, grandes cuchillos de un solo filo, convenientemente sobredimensionados y montados con guarniciones de cruz y pomos discoidales a la moda del momento.

En un libro sobre armas y armaduras de John Hewitt, se dice que existía una espada de este tipo perteneciente al señorío de Sockburn, condado de Durham, y que con su penetrante filo se pudo acabar con un monstruoso dragón, gusano o serpiente voladora, que devoraba hombres, mujeres y niños, y que existe una representación de esta falcata en la tumba del gran antepasado de los Conyers.

En realidad fue un arma ampliamente usada en la Edad Media por la infantería, la tropa, y no por nobles u oficiales. Se podría pensar que por este hecho aún debería haber muchas de ellas en la actualidad, como testimonio de su popularidad, lo cual no es cierto. Quedan solo unas pocas, de épocas distintas y con variaciones notables. Esto es debido a que las armas de infantería pertenecen a la infantería como institución, y al cumplir su servicio muchas son dadas de baja, siendo destruidas. No así las armas de la nobleza, que permanecen como recuerdo familiar, sobreviviendo generaciones.